(کدملي (10 رقم و بدون خط تيره
  کاربر گرامي براي مشاهده خسارت پرداخت شده و جزئيات آن کد ملي خود را در کادر مربوطه وارد و کليد جستجو را بزنيد. توجه فرمائيد که اين جستجو مختص قراداد آموزش و پرورش مي باشد
در صورت عدم وجود اطلاعات شما و صحت کد ملي پيام " خسارتي پرداخت نشده است " نمايش داده مي شود که در اين صورت خسارت شما فعلا پرداخت نشده است وبايد منتظر بمانيد