جستجو
اعضاي هيئت مديره
کارکنان شرکت
شرکت خدمات بیمه ای آذرحامی تبریز یکی از بازوان پرتوان بیمه ایران در استان آذربایجان شرقی
آقای کریمی راد و پسرانش با فعالیت در شرکت خدمات بیمه ای آذرحامی تبریز در ارائه خدمات بیمه ای تلاش
.درخور توجهی داشته اند
:پدر و پسران ، فعال در یک نمایندگی تبریز
یکی از موارد جالب در فعالیت نمایندگی بیمه یران ، حضور یکی از نمایندگان فعال و پرسابقه درکنار 3 پسرش در
.شرکت خدمات بیمه ای آذرحامی تبریز است
آقای نادر کریمی راد ، مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای «آذرحامی» می گوید: این شرکت به عنوان نخستین
شـرکـت خدمـات بیمـه ای در استان آذربایـجـان شرقـی در تاریخ 20/11/78 با ادغام کدهای 7050 و 7390
و 7562 و 7631 مـتعـلق به پدر و سه پسر وی تـاسیـس شد و با یـک دفتر مرکزی و سه دفتر فـرعـی در
.آذربایجان شرقی شروع به فعالیت کرد
آقایان نادر کریمی راد (مدیر عامل)، نقی کریمی راد  (رئیس هیئت مدیره)، قادر کریمی راد (نائب رئیس هیئت
مدیره) و عادل کـریمی راد (عضو هیئت مدیره) و اعــضــای اصلی شرکت خــدمات بیمه ای آذرحــامی  تبریز
هستند که با تلاش مستمر خود در راستای ارتقای دانـش بیمـه ای هـموطنان عـزیز و ارائه خدمات بیمه ای
.تلاش درخور توجهی دارند
رضایت مشتری تنها راه پیش روست و اگر بخواهیم به حیات بیمه ای خود ادامه دهیم ، باید آن را
مدنظر قراردهیم
شرکت خدمات بیمه ای آذرحامی تبریز با داشتن 20 نفر کادرثابت و 15 نفر بازاریاب مجرب و ورزیده، در زمینه
اطـلاع رسـانی و آگـاهی عـمـوم از انـواع بیـمه ها و خطـرات مـوجـود در جامعه تلاش بسـیار نمـوده و به
اقدامات مهمی دست زده است که برگزاری همـایـش هـای تخـصصی و همـچنین نوشـتن کـتاب « فرهنگ
.کاربردی صنعت بیمه » توسط یکی از اعضای هیئت مدیره در سال 1381 از آن جمله است
این شرکت در نتیجه تلاش کارکنان و با رائه ترکیب پرتفوی مناسب در سال 1386 به درجه یک ارتقا یافت و از این
.تاریخ با حداکثر اختیارات در بازدید اولیه و صدور بیمه نامه اقدام می نماید
از تاریخ شروع به فعالیت باتوجه به آمار عملکرد و ترکیب پرتفوی و مانده عـمـلیات بیمـه گـری با توجه به داشتن
کارکـنان مجرب و ورزیده هرساله جزو اولیـن های استان بوده و لـوح تقدیر از مدیران مـحترم استان دریافت
.نموده است
این شرکت با ارائه خدمات بیمه ای مطلوب، کارخانه ها، و شرکتها و موسسه های بزرگی را تحت پوشش
.قرارداده است
درباره شرکت