جستجو
درباره شرکت
کارکنان شرکت
نقي کريمي : رئيس هيئت مديره
نادر کريمي : مدير عامل
قادر کريمي : نائب رئيس
عادل کريمي : عضو هيئت مديره
اعضاي هيئت مديره
ايميل
تلفن
ايميل
تلفن
ايميل
تلفن
تلفن
A.karimi@azarhami.com  : ايميل